Formularz kontaktowy

SPAX POLSKA Sp. z o.o.
Ul. Krakowska 1
32-020 Wieliczka
Poland

Tel: +48 (012) 2798800
Fax: +48 (012) 2798899
E-Mail: polska@spax.com

(*pola obowiązkowe)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPAX Polska Sp. z o.o., ul. Krakowska 1, 32-020 Wieliczka
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania oferty oraz nawiązania kontaktu handlowego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
  4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
  5. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  6. podanie danych osobowych jest dobrowolne