Papier – inicjatywa na rzecz środowiska

SPAX International ma swój wkład w ochronę środowiska i klimatu: w miarę możliwości wszystkie broszury i prospekty drukowane są na papierze uzyskanym z odpowiedzialnej produkcji i posiadają etykietę Forest Stewardship Council (FSC).

Na podstawie certyfikatu klienci rozpoznają, że papier w stu procentach pochodzi z kontrolowanej gospodarki leśnej i odpowiada światowym standardom FSC. Wyróżnienie oznacza wykorzystanie lasów uwzględniające socjalne, ekonomiczne i ekologiczne potrzeby dzisiejszego i przyszłych pokoleń.

Dzięki neutralnemu dla klimatu drukowi broszur i prospektów SPAX ograniczona zostaje również emisja dwutlenku węgla. Jest ona zminimalizowana przy produkcji papieru, druku i dalszego opracowania, przy użyciu materiałów oraz w transporcie i logistyce.