Pobrania

W celu wywołania portalu należy kliknąć na

Start portalu pobrań

W tym miejscu można znaleźć obszerne informacje technicznie dotyczące naszych produktów:
takie jak np. deklaracje właściwości użytkowych (DoP), homologacje, certyfilaty, oprogramowanie do pomiarów itp..

W naszym międzynarodowym obszarze pod adresem downloads.spax.com zgromadziliśmy dla Państwa wszystkie dostępne dokumenty.

Dokumenty te są, w zależności od ich typu, dostępne publicznie lub można je pobrać po krótkiej rejestracji.

Zarejestrowani użytkownicy z dotychczasowego obszaru pobrań mogą korzystać z istniejących już danych dostępu bez konieczności ponownej rejestracji.

Aby rozpocząć korzystanie, do dyspozycji jest portal w języku niemieckim i angielskim.