Ochrona danych osobowych

Firma SPAX International GmbH & Co. KG traktuje poważnie ochronę Państwa danych osobowych i ściśle przestrzega ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe zbierane są na tej stronie internetowej tylko w zakresie niezbędnych procesów technicznych. W żadnym przypadku zebrane dane nie będą sprzedawane lub z jakichkolwiek przyczyn przekazywane osobom trzecim.

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej

Firma SPAX International GmbH & Co. KG automatycznie zbiera i zapisuje na swoim serwerze informacje dotyczące pliku dziennika, które przekazuje nam Państwa przeglądarka. Są to:

  • Rodzaj/wersja przeglądarki
  • Używany system operacyjny
  • Adres strony odsyłającej (wcześniej odwiedzanej strony)
  • Nazwa hosta dostępnego komputera (adres IP)
  • Czas zapytania serwera

Dane te nie są przyporządkowane określonym osobom. Informacje nie są zestawiane z innymi źródłami danych, zaś po przeprowadzeniu analizy statystycznej dane te są trwale usuwane.

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych

Firma SPAX International GmbH & Co. KG chroni Państwa dane osobowe przed niedozwolonym dostępem, użyciem lub rozpowszechnianiem i dba o to, by Państwa dane osobiste zapisywane na serwerze znajdowały się w kontrolowanym miejscu i były chronione przed niedozwolonym dostępem i rozpowszechnianiem.

Przekazywanie Państwa danych

Firma SPAX International GmbH & Co. KG nie przekazuje danych osobowych osobom trzecim, o ile nie jest to konieczne do realizacji obrotu handlowego. Dane przekazywane są w ilości wymaganego minimum. Firma SPAX International GmbH & Co. KG jest prawnie lub przez postanowienia sądowe zobowiązana do udostępnienia Państwa danych tylko instytucjom i urzędom państwowym upoważnionym do pobierania takich informacji.

Zmiany w niniejszej regulacji ochrony danych osobowych

Firma SPAX International GmbH & Co. KG zastrzega sobie prawo do zmian w środkach bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, o ile jest to wymagane z powodu rozwoju technicznego. W takich przypadkach będziemy dopasowywać nasze wskazówki dotyczące ochrony danych. Proszę zwracać uwagę na aktualną wersję naszego oświadczenia w sprawie ochrony danych.

Linki zewnętrzne

Ta strona zawiera połączenia do innych stron internetowych („linki zewnętrzne“). Te strony internetowe podlegają odpowiedzialności cywilnej ich zarządcy. Oferent sprawdził przy pierwszym połączeniu z linkiem zewnętrznym obce treści, pod względem uchybień prawnych. W momencie sprawdzania nie były widoczne żadne uchybienia prawne. Oferent nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt i treści stron zewnętrznych. Umieszczenie linków zewnętrznych nie oznacza, że oferent przywłaszcza sobie treści znajdujące się na zewnętrznej stronie. Ciągła kontrola linków zewnętrznych prze oferenta nie jest możliwa bez konkretnych wskazówek uchybień prawnych. W przypadku wiedzy na temat uchybień prawnych, linki zewnętrzne będą natychmiast usunięte.

Cookies

Strony internetowe stosują w wielu miejscach tzw. cookies. Służą one do ulepszenia, ułatwienia i przyspieszenia obsługi naszej strony internetowej. Cookies są małymi danymi tekstowymi, które zostają zapisane na Państwa komputerze i zarchiwizowane w przeglądarce. Najczęściej przez nas używane Cookies to tzw. Session- Cookies. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu Państwa wizyty. Cookies nie uszkadzają Państwa komputera i nie zawierają żadnych wirusów.

analiza statystyczna

Prawo do informacji

Zawsze macie Państwo prawo do informacji na temat zapisanych danych na Państwa temat, ich pochodzenia, odbiorcy, przeznaczenia i przetworzenia. Zapytania w tej sprawie prosimy kierować na adres: polska@spax.com

Dalsze informacje

Państwa zaufanie jest dla nas ważne. Dlatego chcielibyśmy zawsze służyć Państwu raportem z przetwarzania danych osobowych. Jeśli macie Państwo pytania, na które nie odpowiada nasze oświadczenie w sprawie ochrony danych osobowych, lub jeśli życzą sobie Państwo więcej informacji odnośnie wybranych kwestii, to prosimy o kontakt na nasz e-mail: polska@spax.com