Firma AZ Ausrüstung und Zubehör projektuje w ścisłej współpracy ze swoimi klientami dostosowane do aktualnych wymogów, optymalne i indywidualne rozwiązania problemów. Głównym tematem jest przy tym konstrukcja, a następnie seryjna produkcja podzespołów. Wiedza specjalistyczna firmy AZ znajduje zastosowanie we wszystkich branżach. Żadna kombinacja materiałów nie jest przy tym zbyt trudnym zadaniem dla wysoko wykwalifikowanego zespołu inżynierów firmy AZ.

Projektowanie specyficznych rozwiązań odbywa się w ścisłej współpracy z działem technicznym. Zapewnia to od samego początku optymalizację procedur produkcji seryjnej. W ten sposób firma AZ z góry osiąga maksymalną spójność kosztów. Najnowocześniejsze narzędzia inżynieryjne i informatyczne zapewniają, że uzyskiwane dzięki nim rozwiązania zawsze wyprzedzają aktualny stan techniki. Często znajdowane są przy tym takie rozwiązania problemów, które przewyższają zdefiniowany wymóg wyjściowy.