Wspólnie w przyszłość – ABC – Warsztaty szkoleniowe

W roku 1963 założone zostały – z czasem coraz bardziej znane - warsztaty szkoleniowe ABC, aby umożliwić młodym ludziom solidne wykształcenie w naszej firmie. Dzięki temu wcześnie rozpoznajemy wykwalifikowanych specjalistów i możemy szkolić ich szczegółowo zgodnie z naszym zapotrzebowaniem.

Z wielkim zaangażowaniem kształcimy rocznie ponad 30 uczniów w różnych kupieckich i rzemieślniczo – technicznych zawodach: mechanik przemysłowy, mechanik obróbki skrawaniem, mechanik narzędzi, sterowniczy maszyn i instalacji oraz pracowników biurowych w przedsiębiorstwie przemysłowym (w zakresie administracyjnym SPAX International lub holdingu). Większość naszych uczniów pochodzi z bezpośredniego okręgu Południowej Westfalii.

W warsztatach szkoleniowych dbamy nie tylko o przekazywanie wiedzy technicznej, ale również o ducha grupowej współpracy i o indywidualny rozwój każdego uczestnika. Nasi uczniowie samodzielnie rozwijają narzędzia odciążające i wspierające działy produkcji.

Pod hasłem „Budowa maszyn – technika, która fascynuje“ nasze warsztaty przekształcają się w otwarty „dom aukcyjny“. Pomaga on w szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej dla uczniów dając im wgląd w zawody, które podczas obierania ścieżki kariery zawodowej rzadko brane są pod uwagę. Z pomocą praktycznych przykładów pokazujemy młodzieży, jak interesująca i fascynująca może być praca mechanika przemysłowego lub mechanika obróbki skrawaniem. Celem warsztatów ABC jest zafascynowanie uczniów budową maszyn.