Jakość

Bezkompromisowa jakość dla bezpieczeństwa bez kompromisów

Chcąc zapewnić bezwarunkowe bezpieczeństwo, nie można oszczędzać na jakości.

Także w przyszłości SPAX nie dopuści żadnych kompromisów w tym zakresie.

Jakość i bezpieczeństwo, na których można polegać, to najwyższy cel naszych części złącznych „made in Germany”.

SPAX to zawsze pewność i niezawodność!

Certyfikaty

Tu dowiesz się więcej o naszym certyfikatach.

Dowiedz się więcej

Certyfikat pochodzenia wydany przez TÜV NORD to przejrzystość w zakresie produktu i ochrona konsumenta

Aby zagwarantować ochronę konsumentów i zapewnić przejrzystość produktu, TÜV NORD opracował „Certyfikat pochodzenia”. Po raz pierwszy niezależna jednostka certyfikująca potwierdziła, że wartość dodana produktu powstaje w danym kraju i że firma przyczynia się również do wzmocnienia krajowej lokalizacji, na przykład poprzez szkolenia i intensywność inwestycji.

TÜV NORD przyznaje certyfikat „Made in Germany” firmom, które czują się szczególnie przywiązane do Niemiec jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej i jasno to wykazują poprzez swoje warunki produkcji. Certyfikowane przedsiębiorstwo musi aktywnie uznawać swoją odpowiedzialność społeczną i podejmować widoczne wysiłki w celu stworzenia i utrzymania miejsc pracy i nauki w kraju produkcji.

Wyraźne zaangażowanie na rzecz jakości i bezpieczeństwa

SPAX International promuje Niemcy jako miejsce prowadzenia działalności

Firma SPAX dobrowolnie przeszła tę złożoną procedurę kontrolną TÜV. Proces produkcji w zakładzie został skontrolowany przez inspektorów TÜV poprzez audyty na miejscu, przeglądy dostawców i przeglądy dokumentów. SPAX przeszedł wszystkie dobrowolne testy produktów w tym zakresie bez żadnych zastrzeżeń i uzyskał certyfikat z chronionym znakiem kontrolnym „Made in Germany” dla wkrętów marki SPAX.

Filozofią przedsiębiorstwa SPAX była i jest produkcja na rodzimym rynku, aby w pełni sprostać wysokim standardom jakości. Teraz klienci mają nie tylko obietnicę SPAX, ale także oficjalny dowód na „Made in Germany”. W ten sposób SPAX International świadomie przyczynia się do zabezpieczenia lokalizacji oraz zapewnia klientom i partnerom możliwie największą przejrzystość. Nadal bowiem obowiązuje dążenie do wytwarzania produktów o najwyższej, kontrolowanej jakości. Jednocześnie należy zawsze brać pod uwagę odpowiedzialność społeczną i interesy klientów. A marka SPAX gwarantuje wszystkim klientom maksimum bezpieczeństwa i jakości.


Wysoki poziom bezpieczeństwa, jakości i ciągłości. Niezawodność i brak kompromisów spełniają najwyższe wymagania.

Dobrowolny nadzór techniczny jako gwarancja bezpieczeństwa

Decyzją Komisji Europejskiej poziom w systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (system AVCP) dla naszych produktów zostanie zmieniony i w przyszłości obniżony z 2+ na 3. Dotyczy to naszych produktów z homologacją ETA i posiadających znak CE. Poziom 3 oznacza brak obowiązku monitorowania przez niezależny podmiot zewnętrzny w postaci instytutu badań materiałowych (notyfikowanej jednostki certyfikującej), przez co wystarczająca jest już tylko fabryczna kontrola produkcji.

Naszym zdaniem obniżenie to stanowi odejście od sprawdzonej zasady podwójnej kontroli, a tym samym prowadzi do niższego poziomu zaufania konsumentów do produktów. Aby temu zapobiec, SPAX nadal poddaje się dobrowolnemu monitoringowi technicznemu przez MPA Stuttgart. Nasze produkty są oznaczone na opakowaniu unikalnym znakiem kontrolnym.

Oznacza to, że nasi klienci mogą nadal mieć pełne zaufanie do jakości SPAX, która jest stale testowana zewnętrznie. Bezpieczeństwo ma bezwzględne pierwszeństwo! Zobowiązujemy się do podejmowania wszelkich wysiłków dla bezpieczeństwa naszych produktów i naszych klientów.

Szukasz sprzedawcy w pobliżu?

Finden Sie ihn - mit der Händlersuche von SPAX

Biuletyn informacyjny

Newsletter

Melden Sie sich jetzt zum SPAX Newsletter an und Sie erhalten in Zukunft aktuelle Neuigkeiten zu SPAX per E-Mail.

Subskrybuj teraz

Kontakt

Kontakt

Skontaktuj si? z nami, ch?tnie odpowiemy na Twoje pytania.

Do formularza kontaktowego