w kształcenie

Samodzielny Przedsiębiorca – nagroda

Wspieramy samodzielność: wspólnie ze Związkiem Federalnym Drewno i Tworzywo Sztuczne (Bundesverband Holz und Kunststoff (BHKH) SPAX w roku 2010 przyznał po raz pierwszy nagrodę dla Samodzielnego Przedsiębiorcy w branży stolarki i meblarstwa. Wszyscy czeladnicy, którzy w 2010 złożyli egzamin mistrzowski i chcą założyć własny zakład stolarski lub meblarski, uprawnieni są do przystąpienia do konkursu i mają szansę na główna wygraną: dla najbardziej innowacyjnego projektu egzaminu mistrzowskiego przyznana zostanie kwota 10 000 Euro. „Nasza nagroda dla Samodzielnego Przedsiębiorcy powinna być wyróżnieniem w znaczeniu najważniejszego dokumentu podkreślającego kwalifikacje w branży stolarskiej i meblarskiej”, wyjaśnia Prezydent BHKH Alfred Jacobi i Micha Hochstrate, Manager Produktu Budownictwa Drewnianego w SPAX. „Jednocześnie chcemy ośmielić młodych mistrzów i mistrzynie do zrobienia kroku w kierunku samodzielności. Pomyślnie złożony egzamin mistrzowski dał im do tego niezbędny arsenał naukowy.”

Ubiegający się o nagrodę proszeni są o dostarczenie szkiców, planów i materiałów dokumentacyjnych swoich prac mistrzowskich. Poza tym powinni na kartce max. A4 zaprezentować zakład, który chcieliby założyć, opisać sposób podejścia do ekonomiki przedsiębiorstwa oraz przedstawić przedsiębiorcze nastawienie i swoje mocne strony.

Zawody federalne

Wspieramy know-how: każdego roku najlepsi przedstawiciele stolarzy i meblarzy walczą o nieoficjalne mistrzostwo Niemiec. Wcześniej wytypowani zwycięzcy z każdego kraju związkowego mają w ramach zawodów 19 godzin, aby wykonać wcześniej nieznany przedmiot. Z tym osiągnięciem wzrasta szansa na sukces w ogólnoniemieckich zawodach. Miejsce wydarzenia corocznie się zmienia, ale SPAX zawsze bierze w nim udział.