WIROX


Powłoka z ekstremalnie wysoką ochroną antykorozyjną.

Nowa, ekskluzywna powłoka WIROX firmy SPAX wykazuje w neutralnym teście w komorze solnej wyższą odporność na korozję niż tradycyjne powłoki cynkowe odpowiadające normom, odznaczając się przy tym znacznie wyższą twardością powłoki Dzięki temu idealnie sprawdzi się w zastosowaniu na zewnątrz, w budowlach typu wiaty samochodowe lub pergole, które nie są bezpośrednio narażone na działanie czynników atmosferycznych. Powłoka WIROX jest dodatkowo znacznie twardsza niż np. standardowa powłoka cynkowa z żółtą pasywacją czy powłoka cynkowo-płytkowa, wytrzymując dzięki temu większe obciążenia mechaniczne.

Zalety i właściwości wyjątkowej powłoki WIROX, oferowanej przez SPAX:

  • Dzięki powłoce WIROX wkręty uzyskują wyższą ochronę antykorozyjną w porównaniu z powłoką cynkową przy tej samej grubości powłoki
  • WIROX oferuje w szczególności korzyści przy obróbce w klasie 2 użytkowania zgodnie z Eurocode 5, w przypadku otwartych budowli nie narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, jak np. wiaty samochodowe lub pergole
  • Powłoka WIROX nie zawiera chromu (VI) i przez to jest znacznie bardziej ekologiczna w procesie produkcji oraz późniejszym użytkowaniu w porównaniu z ogólnie stosowanymi powłokami
  • Powłoka WIROX jest odporniejsza na ścieranie i wytrzymuje większe mechaniczne obciążenia
  • Pomimo wysokiej odporności WIROX na korozję, stali nierdzewnej nie można wymienić.
Dyrektywy techniczne
Dyrektywa RoHS 2002/95/WE
„Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji”
odpowiada RoHS
Rozporządzenie REACH (WE)
nr 1907/2006 „Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów”
odpowiada REACH
Dyrektywa UE 88/378/EWG w sprawie bezpieczeństwa zabawek DIN EN 71-3 „Bezpieczeństwo zabawek” odpowiada zaleceniom

Szukasz sprzedawcy w pobliżu?

Finden Sie ihn - mit der Händlersuche von SPAX

Biuletyn informacyjny

Newsletter

Melden Sie sich jetzt zum SPAX Newsletter an und Sie erhalten in Zukunft aktuelle Neuigkeiten zu SPAX per E-Mail.

Subskrybuj teraz

Kontakt

Kontakt

Skontaktuj si? z nami, ch?tnie odpowiemy na Twoje pytania.

Do formularza kontaktowego