YELLOX


Odporna i mimo to przyjazna dla środowiska.
Powłoka YELLOX nie zawiera chromu (VI).

YELLOX nie zawiera chromu(VI) i dlatego jest bardziej przyjazny dla środowiska niż zwykła żółta powłoka cynkowa. Dotyczy to zarówno produkcji, jak i wykorzystania. Mimo to odporność na korozję jest wyższa niż w przypadku konwencjonalnych wkrętów bez powłoki lub cynkowanych na żółto. YELLOX to innowacja korzystna dla środowiska i użytkownika.

Zalety i właściwości wyjątkowej powłoki YELLOX, oferowanej przez SPAX:

  • Dzięki powłoce YELLOX wkręty uzyskują wyższą ochronę antykorozyjną w porównaniu z powłoką cynkową przy tej samej grubości powłoki
  • Powłoka YELLOX nie zawiera chromu (VI) i przez to jest znacznie bardziej ekologiczna w procesie produkcji oraz późniejszym użytkowaniu w porównaniu z ogólnie stosowanymi powłokami.
  • Dzięki powłoce YELLOX także w przyszłości będzie można korzystać z żółtych wkrętów o polepszonej ochronie antykorozyjnej, jednak niezawierających chromu (VI)
    (czyli przyjaznych dla środowiska i bez zagrożenia dla zdrowia).
Dyrektywy techniczne
Dyrektywa RoHS 2002/95/WE
WE „Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji”
odpowiada RoHS
Rozporządzenie REACH (WE)
nr 1907/2006 „Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów”
odpowiada REACH
Dyrektywa UE 88/378/EWG w sprawie bezpieczeństwa zabawek DIN EN 71-3 „Bezpieczeństwo zabawek” odpowiada zaleceniom

Szukasz sprzedawcy w pobliżu?

Finden Sie ihn - mit der Händlersuche von SPAX

Biuletyn informacyjny

Newsletter

Melden Sie sich jetzt zum SPAX Newsletter an und Sie erhalten in Zukunft aktuelle Neuigkeiten zu SPAX per E-Mail.

Subskrybuj teraz

Kontakt

Kontakt

Skontaktuj si? z nami, ch?tnie odpowiemy na Twoje pytania.

Do formularza kontaktowego