Ochrona prywatności

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej i za zainteresowanie i produktami naszej firmy. Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. SPAX International GmbH & Co. KG (zwana w dalszej części regulaminu: „SPAX” lub „SPAX International”, lub „my”) przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników i przestrzegania przepisów o ochronie danych.

Na stronach internetowych SPAX mogą znaleźć się odnośniki do stron internetowych innych podmiotów, do których niniejsze oświadczenie nie ma zastosowania. Nie mamy wiedzy o danych gromadzonych przez te podmioty, ani wpływu na to. Informacji o polityce ochrony danych osobowych realizowanej przez podmioty inne niż nasza firma należy szukać na stronach internetowych tych innych podmiotów.

W niniejszym oświadczeniu dokładnie wyjaśniamy, jak my postępujemy z Państwa danymi.

Inhaltsverzeichnis

 1. Definicje
 2. Zbieranie danych anonimowych
 3. Wykorzystanie śledzących plików cookie & Google Analytics
 4. Wykorzystanie mediów społecznościowych
 5. Rejestracja na stronie internetowej
 6. Przekazywanie danych osobowych
 7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
 8. Okres przechowywania
 9. Bezpieczeństwo techniczne
 10. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
 11. Informacja dotycząca małoletnich
 12. Prawa osób, których dane dotyczą
 13. Podmiot odpowiedzialny w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz dane kontaktowe urzędu ochrony danych osobowych

1. Definicje

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych i polityce prywatności zostało przyjęte w oparciu o przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

 • Dane osobowe“ oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („ osobie, której dane dotyczą“)(art. 4 ust. 1 RODO). Dane osobowe obejmują w szczególności informacje dotyczące danych podstawowych (imię i nazwisko, adres, data urodzenia), danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail) oraz informacje na temat płatności (dane bankowe).

 • Przetwarzanie“ oznacza procesy wykonywane na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, lub czynności dotyczące danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 • Osoba, której dane dotyczą“ oznacza zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora lub podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie.

 • Administrator“ oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii Europejskiej lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii Europejskiej lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

 • Podmiot przetwarzający“ oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

 • Odbiorca“ oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią, czy nie. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców.

 • Strona trzecia“ oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający lub osoby, które z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego mogą przetwarzać dane osobowe.

 • Zgoda“ oznacza każde dobrowolne i nieodwołalne okazanie woli przez osobę, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub jednoznacznego działania potwierdzającego, wyrażającego przyzwolenie osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

Co do zasady, podawanie danych osobowych nie jest konieczne, aby móc korzystać z naszej strony internetowej. Jeżeli jednak chcieliby Państwo korzystać z niektórych usług naszej firmy za pośrednictwem strony internetowej, przetwarzanie Państwa danych osobowych może okazać się niezbędne. Do przetwarzania niezbędnych danych osobowych w innym celu niż wynikający z przepisów prawa, pytamy o zgodę osobę, której dane dotyczą.

powrót do spisu treści


2. Zbieranie danych anonimowych

Korzystanie z naszej strony internetowej jest możliwe bez podawania danych osobowych. Automatycznie rejestrujemy jednak adres IP komputera, z którego nastąpiło wejście na stronę (pliki dziennika serwera), dane dostawcy Internetu, dane dotyczące używanego systemu operacyjnego, adres strony internetowej, z której nastąpiło wejście na naszą stronę, datę i czas trwania wizyty, nazwy żądanych plików. Ze względów bezpieczeństwa dane te przechowujemy przez okres 7 dni, np. w celu wykrywania ataków na naszą stronę internetową. Dane te podlegają analizie wyłącznie w celu poprawy jakości naszych usług i nie mogą być używane do formułowania wniosków o użytkowniku. Nie podlegają one łączeniu z danymi pochodzącymi z innych źródeł. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 RODO. Dane osobowe przetwarzamy i wykorzystujemy w poniższych celach: 1. Udostępnianie strony internetowej SPAX, 2. Zwiększenie funkcjonalności strony internetowej oraz 3. Zapobieganie i wykrywanie błędów i nieprawidłowego działania na stronie internetowej oraz ewentualnych ataków na stronę. Anonimowe przetwarzanie danych osobowych odbywa się bądź w celu wykonania przez nas umowy z użytkownikiem strony internetowej SPAX, bądź dlatego, że mamy prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu funkcjonalności i prawidłowego działania strony internetowej SPAX oraz dostosowaniu serwisu do potrzeb użytkownika.

powrót do spisu treści


3. Wykorzystanie śledzących plików cookie

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), które pozwalają uatrakcyjnić pobyt na stronie i umożliwiają korzystanie z niektórych jej funkcji. Ta powszechnie stosowana w Internecie technologia jest wykorzystywana do przechowywania i pobierania loginu użytkownika oraz innych informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej SPAX. Pliki cookies to niewielkich rozmiarów pliki tekstowe przechowywane na Państwa urządzeniu, które zawierają informacje o preferencjach użytkownika. Dzięki temu umożliwiają na przykład wyświetlanie strony internetowej w formacie dostosowanym do danego urządzenia. Niektóre wykorzystywane przez nas pliki cookies są usuwane po zakończeniu sesji, tzn. po wyłączeniu przeglądarki internetowej (tzw. sesyjne pliki cookies). Inne pliki cookies pozostają na Państwa urządzeniu i pozwalają nam lub podmiotom powiązanym z nami rozpoznać Państwa przeglądarkę za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę (tzw. stałe pliki cookies).

Za pomocą odpowiedniej konfiguracji ustawień przeglądarki mogą Państwo zadecydować, czy chcą zezwolić na obsługę plików cookies czy wyłączyć ich obsługę, albo zablokować tylko niektóre z nich. Istnieje możliwość wykasowania plików cookies w celu usunięcia danych zapisanych przez przeglądarkę na Państwa komputerze. Instrukcje, jak to zrobić, można łatwo znaleźć w Internecie. Wyłączenie obsługi plików cookies może spowodować utratę dostępu do niektórych funkcji strony internetowej SPAX.

3.1 Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z usługi analizy sieci Google Analytics, świadczonej przez Google Inc. z siedzibą pod adresem: 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics wykorzystują cookies („ciasteczka“), pliki tekstowe przechowywane na Państwa komputerze, które umożliwiają analizę sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje dotyczące sposobu korzystania z niniejszej strony internetowej, generowane przez pliki cookies, są przesyłane do Google i przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google wykorzystuje zebrane informacje do badania, w jaki sposób korzystają Państwo ze strony internetowej, a także do tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronach internetowych dla operatorów stron oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością użytkowników w Internecie. Google przekazuje zebrane informacje stronom trzecim, gdy jest to wymagane przepisami prawa, bądź gdy strona trzecia dokonuje przetwarzania tych danych w imieniu Google.

Wyłączanie obsługi plików cookies

Mogą Państwo skonfigurować swoją przeglądarkę internetową w ten sposób, aby nie przechowywała plików cookies. Zwracamy jednak Państwa uwagę, że w takim przypadku może to spowodować utratę dostępu do niektórych funkcji serwisu. Korzystając z niniejszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.

Anonimizacja adresu IP

Na naszej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresu IP. Oznacza to, że Państwa adres IP w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz w innych państwach, będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zostanie przez Google odpowiednio skrócony przed przesłaniem go do Stanów Zjednoczonych.

Sprzeciw wobec zbierania danych

Jeżeli nie chcą Państwo, aby ich dane były raportowane do Google, mogą Państwo pobrać odpowiedni dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics, dostępny pod adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de . Dodatek ten uniemożliwia przeglądarce rejestrację informacji o aktywności w witrynie i blokuje wysyłanie danych do Google Analytics. Jest on dostępny dla następujących przeglądarek: Internet Explorer 7 i 8, Firefox 3.x oraz Chrome. Jak informuje Google, po zainstalowaniu dodatek ten powoduje blokowanie skryptu Google Analytics przez przeglądarkę. Więcej informacji o warunkach użytkowania i polityce prywatności znajdą Państwo pod adresem: http://www.google.com/analytics/terms/de.html oraz http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html .

Zwracamy Państwa uwagę, że na naszej stronie internetowej kod Google Analytics został uzupełniony funkcją „ gat.anonymizeIp“, która gwarantuje anonimizację adresów IP (tzw. maskowanie adresu IP).

Dane demograficzne w Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z funkcji “ dane demograficzne” Google Analytics. Funkcja ta pozwala na tworzenie raportów zawierających informacje o wieku, płci i zainteresowaniach osób odwiedzających stronę internetową. Informacje w tym zakresie są ustalane na podstawie spersonalizowanych reklam Google oraz danych dotyczących użytkownika zebranych przez strony trzecie. Dane te nie mogą być przypisane konkretnej osobie. Mogą Państwo w dowolnym momencie wyłączyć wspomnianą funkcję poprzez odpowiednią konfigurację ustawień reklam w Koncie Google. Mogą Państwo także całkiem zablokować zbieranie danych przez Google Analytics, instrukcje w tym zakresie znajdują się w części “ Sprzeciw wobec zbierania danych”.

3.2 Mapy Google

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy Mapy Google (Google Maps) do wyświetlania map i wyznaczania tras. Usługa Mapy Google jest świadczona przez Google Inc. z siedzibą pod adresem: 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Korzystając z niniejszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie przez Google, jego przedstawicieli lub strony trzecie zebranych informacji i danych wprowadzonych przez Państwa.

Warunki korzystania z usługi Map Google są dostępne pod adresem: https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html .

Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności dostępne są w Centrum Prywatności Google: Przejrzystość, ustawienia i polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de .

powrót do spisu treści


4. Wykorzystanie mediów społecznościowych

4.1 Facebook

Na naszej stronie internetowej znajdują się niektóre funkcje serwisu Facebook. Usługi te są dostarczane przez Facebook Inc. z siedzibą pod adresem: 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie pomiędzy Państwa przeglądarką a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje informację o tym, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową wraz z Państwa adresem IP. Jeżeli klikną Państwo na przycisk “ Lubię to”, będąc jednocześnie zalogowanymi do konta na Facebooku, mogą Państwo powiązać zawartość naszego serwisu z Państwa profilem na Facebooku. Funkcja ta pozwala Facebookowi przypisać Państwa odwiedziny na naszej stronie internetowej do Państwa konta użytkownika. Zwracamy Państwa uwagę, że jako dostawca strony internetowej nie mamy wiedzy o treści przekazywanych danych ani o sposobie ich wykorzystania przez serwis Facebook. Więcej informacji dotyczących polityki prywatności Facebooka jest dostępnych pod adresem: https://de-de.facebook.com/policy.php .

Jeżeli nie chcą Państwo, aby Facebook przypisał odwiedziny na naszej stronie internetowej do Państwa konta na Facebooku, prosimy o wylogowanie się z konta użytkownika na Facebooku.

4.2 Twitter

Na naszej stronie internetowej znajdują się niektóre funkcje serwisu Twitter. Usługi te są dostarczane przez Twitter Inc. z siedzibą pod adresem: 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Kiedy korzystają Państwo z Twittera i funkcji “ Re-Tweet”, odwiedzane przez Państwa strony internetowe zostają powiązane z Państwa kontem na Twitterze i udostępniane innym użytkownikom. Dane te przesyłane są również serwisowi Twitter. Zwracamy Państwa uwagę, że jako dostawca strony internetowej nie mamy wiedzy o treści przekazywanych danych ani o sposobie ich wykorzystania przez serwis Twitter. Więcej informacji dotyczących polityki prywatności Twittera znajdą Państwo pod adresem: https://twitter.com/privacy. Mogą Państwo zmienić ustawienia prywatności w serwisie Twitter w ustawieniach konta: https://twitter.com/account/settings.

4.3 XING

Na naszej stronie internetowej znajdują się niektóre funkcje sieci XING. Usługi te są dostarczane przez XING AG z siedzibą pod adresem: Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy. Za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo jedną z naszych stron internetowych zawierającą funkcje serwisu XING, nawiązywane jest połączenie z serwerami XING. Zgodnie z naszą wiedzą, żadne dane osobowe nie podlegają przechowywaniu. W szczególności, nie przechowuje się adresów IP i nie analizuje się zachowania użytkowników. Więcej informacji o ochronie danych osobowych i o przycisku XING Share znajdą Państwo w polityce prywatności XING pod adresem: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection .

4.4 YouTube

Na naszej stronie internetowej znajdują się niektóre funkcje serwisu YouTube, będącego własnością Google. Operatorem serwisu jest YouTube, LLC z siedzibą pod adresem: 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Kiedy odwiedzają Państwo jedną z naszych stron internetowych posiadających wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube, do których trafiają informacje o odwiedzanych przez Państwa witrynach.

Jeżeli są Państwo zalogowani do konta na YouTube, serwis YouTube umożliwi powiązanie Państwa aktywności w Internecie z kontem użytkownika. Aby tego uniknąć, wystarczy wylogować się z konta na YouTube.

Więcej informacji dotyczących wykorzystania danych użytkowników znajdą Państwo w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy .

4.5 Instagram

Nasza strona internetowa zawiera niektóre funkcje serwisu Instagram. Usługi te są dostarczane przez Instagram Inc. z siedzibą pod adrsem: 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Jeżeli są Państwo zalogowani do konta na Instagramie, mogą Państwo powiązać zawartość naszej strony internetowej z Państwa profilem, klikając w tym celu na przycisk Instagram. Umożliwi to serwisowi Instagram powiązanie Państwa odwiedzin na naszej stronie internetowej z Państwa kontem użytkownika. Zwracamy Państwa uwagę, że jako dostawca strony internetowej nie mamy wiedzy o treści przekazywanych danych ani o sposobie ich wykorzystania przez serwis Instagram. Więcej informacji o polityce prywatności serwisu Instagram znajdą Państwo pod adresem: https://instagram.com/about/legal/privacy/ .

powrót do spisu treści


5. Usługi na naszej stronie internetowej

5.1 Rejestracja na stronie internetowej

Mogą Państwo zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby otrzymywać treści i usługi, które ze względu na swój charakter są dostępne jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. W takich przypadkach gromadzimy następujące dane: Imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, adres. Podanie informacji w polach oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne do sfinalizowania rejestracji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne i może być w dowolnym momencie wycofane.

W wyniku rejestracji na naszej stronie internetowej Państwa adres IP przypisany przez dostawcę usług internetowych (ISP) oraz data i czas rejestracji są zapisywane. Przechowywanie tych danych odbywa się w celu zapobiegania niewłaściwemu użytkowaniu naszych usług, a także - w razie potrzeby - w celu wyjaśnienia ewentualnych przestępstw, które mogły zostać popełnione. Oznacza to, że przechowywanie danych podanych przy rejestracji służy nam jako środek ochronny. Danych tych nie udostępniamy nigdy stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, gdy mamy prawny obowiązek ich przekazania lub ujawnienia organom państwa.

Po zarejestrowaniu, użytkownicy mogą w dowolnym momencie zmienić dane osobowe podane w trakcie rejestracji lub żądać ich całkowitego usunięcia z naszej bazy danych, chyba że mamy prawny obowiązek przechowywania tych danych.

5.2 Kontakt/ zapytanie

Mogą Państwo skontaktować się z nami za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej. Jeśli używają Państwo formularza kontaktowego, wprowadzone przez Państwa informacje (temat i treść zapytania, data, lokalizacja), w tym Państwa dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, państwo, adres email), są zapisywane w celu rozpatrzenia zapytania oraz ewentualnych późniejszych pytań. Danych tych nie będziemy udostępniać bez Państwa zgody. Podstawą prawną zbierania i przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 RODO.

Dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym będą przez nas przechowywane do momentu, gdy zażądają Państwo ich usunięcia, lub gdy cofną Państwo zgodę na ich przechowywanie, bądź gdy cel przechowywania danych przestanie być aktualny (np. po rozpatrzeniu zapytania). Nie wpływa to na obowiązujące przepisy prawa, w szczególności dotyczące okresu przechowywania danych.

5.3 Kontakt drogą email

Kiedy wysyłają nam Państwo zapytanie lub informacje drogą email, Państwa dane (adres email, temat i treść wiadomości, data), obejmujące także dane kontaktowe (imię i nazwisko, numer telefonu, adres) są zapisywane w celu rozpatrzenia zapytania oraz ewentualnych późniejszych pytań. Danych tych nie będziemy udostępniać bez Państwa zgody. Podstawą prawną zbierania i przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 RODO.

Użytkownik powinien być świadomy, że podczas przesyłania może się zdarzyć, iż jego wiadomość email będzie przeczytana lub zmieniona bez ostrzeżenia i zezwolenia. SPAX International korzysta z oprogramowania filtrującego niechciane wiadomości email (filtry antyspamowe). Filtry antyspamowe mogą nieprawidłowo zidentyfikować niektóre wiadomości jako spam i odrzucić je.

Wprowadzone przez Państwa dane będą przez nas przechowywane do momentu, gdy zażądają Państwo ich usunięcia, lub gdy cofną Państwo zgodę na ich przechowywanie, bądź gdy cel przechowywania danych przestanie być aktualny (np. po rozpatrzeniu zapytania). Nie wpływa to na obowiązujące przepisy prawa, w szczególności dotyczące okresu przechowywania danych.

5.4 Subskrypcja newslettera

Na naszej stronie internetowej mają Państwo możliwość zapisać się na firmowy newsletter. Za pomocą newslettera w regularnych odstępach czasu informujemy naszych klientów i partnerów biznesowych o produktach naszej firmy. W tym celu potrzebujemy Państwa ważnego adresu email oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy są Państwo właścicielami podanego adresu email i czy wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera. Inne dane nie są zbierane, bądź ich podanie jest dobrowolne. Ze względu na wymogi przepisów prawa, na podany przez Państwa adres email zostanie wysłany email z linkiem potwierdzającym (procedura double-opt-in). Zebrane dane wykorzystujemy wyłącznie w celu przesyłania newslettera i nie przekazujemy ich stronom trzecim. Podstawą prawną zbierania i przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 RODO.

W wyniku subskrypcji na newsletter adres IP systemu komputerowego używanego w momencie subskrypcji, przypisany przez dostawcę usług internetowych (ISP), oraz data i czas subskrypcji są zapisywane. Dane te zbieramy, aby móc prześledzić ewentualne przyszłe nadużycia związane z adresem email osoby, której dane dotyczą, tym samym jest to dla nas środek ochronny.

Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przechowywanie Państwa danych i adresu email oraz na przesyłanie Państwu naszego newslettera, np. klikając w odnośnik „ anuluj subskrypcję“ zamieszczony w każdym wydaniu newslettera. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.

Dane, które udostępnili nam Państwo w celu otrzymywania newslettera przechowujemy do czasu anulowania przez Państwa subskrypcji, kiedy to Państwa dane zostaną usunięte.

5.5 Kariera/ Aplikacja online

Mogą Państwo skorzystać z sekcji „Kariera” na naszej stronie internetowej i/lub złożyć podanie o pracę drogą email za pośrednictwem strony internetowej. Dane osobowe kandydatów (dane podstawowe, dane kontaktowe, informacje dotyczące znajomości języków obcych, przebiegu kariery zawodowej, kwalifikacji, doświadczenia oraz załączniki, takie jak: list motywacyjny, życiorys, certyfikaty, itp.) są gromadzone i przetwarzane w celu rozpatrzenia podania o pracę. Przetwarzanie może odbywać się również drogą elektroniczną. Ma to miejsce w szczególności, gdy kandydat składa administratorowi lub podmiotowi odpowiedzialnemu stosowne dokumenty drogą email lub za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej. Jeżeli dojdzie do zawarcia umowy o pracę między administratorem danych a kandydatem, to dane osobowe, które zostały przekazane, będą przechowywane w celu wykonania umowy o pracę zgodnie z przepisami prawa. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy o pracę między administratorem danych a kandydatem, w ciągu 6 miesięcy od momentu poinformowania kandydata o odpowiedzi odmownej dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone, chyba że ich zniszczenie stałoby w sprzeczności z innymi prawnie uzasadnionymi interesami administratora. W takim przypadku inne prawnie uzasadnione interesy mogą obejmować np. ciężar dowodu w postępowaniu związanym z naruszeniem zasady równego traktowania. Podstawą prawną zbierania i przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 RODO.

5.6 Obowiązek informacyjny związany z organizacją zakładów sportowych 2018, zgodnie z art. 13 RODO

Informacje wynikające z obowiązku informacyjnego są dostępne w formie pliku PDF pod poniższym adresem:
w jęz. niemieckim: 2018-05-04 Spax-Altenloh Informationspflichten Art. 13 DSGVO Tippspiel [PDF , ~220 KB]

Informacje wynikające z obowiązku, o którym mowa w art. 13 RODO, są dostępne w formie pliku PDF pod poniższym adresem:
w jęz. angielskim: 2018-05-04 Spax-Altenloh Information duties under Art. 13 GDPR [PDF , ~316 KB]

powrót do spisu treści


6. Przekazywanie danych osobowych

6.1 Przekazywanie danych wewnątrz SPAX International

Przekazujemy Państwa dane osobowe w ramach wewnętrznego obiegu informacji do administracji, działu HR, rady zakładowej oraz do księgowości, w celu wykonania obowiązków wynikających z umowy lub z przepisów prawa. Państwa dane są przekazywane lub ujawniane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji tego celu i w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych osobowych.

6.2 Przekazywanie danych w ramach grupy

SPAX International jest spółką prowadzącą działalność na całym świecie, mającą swoją siedzibę w Niemczech. Państwa dane osobowe będą przechowywane w naszej centralnej bazie danych w Niemczech i przekazywane w ramach grupy w celach administracyjnych. Wymiana danych wewnątrz grupy odbywa się w celu wykonania umowy lub wtedy, gdy jest to warunek niezbędny do korzystania z naszych stron internetowych. Dane mogą również być przekazywane dla potrzeb administracji wewnętrznej. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych ma miejsce poza terytorium Unii Europejskiej, np. w Indiach, Brazylii, Rosji, Chinach, Szwajcarii, Singapurze lub w USA, przekazywanie danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z art. 44 RODO.

6.3 Przekazywanie danych stronom trzecim

Przekazujemy Państwa dane osobowe stronom trzecim, aby móc zapewnić Państwu aplikacje i usługi dostarczane nam przez usługodawców zewnętrznych. Do takich należą np. podmioty świadczące usługi związane z newsletterem, dostawcy IT, biuro rachunkowe, itp. Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim może również mieć miejsce w celu wypełnienia przez nas określonych obowiązków (np. wobec organów publicznych, banków, instytucji ubezpieczeń społecznych, itp.). Strony trzecie są związane naszymi instrukcjami w zakresie przetwarzania danych osobowych i mają zakaz wykorzystywania tych danych do własnych celów komercyjnych, nieodpowiadających uzgodnionym celom.

Ujawniamy dane osobowe, jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani w trakcie toczącego się postępowania sądowego, na mocy nakazu udzielenia informacji lub przepisów prawa, w tym art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Przekazujemy Państwa dane osobowe stronom trzecim wyłącznie w poniżej określonych przypadkach:

 • Wyrazili Państwo wyraźną zgodę na to, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

 • Udostępnianie danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i nie mamy powodu przypuszczać, że mają Państwo nadrzędny i uzasadniony interes w nieujawnianiu swoich danych osobowych.

 • Udostępnianie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

 • Przetwarzanie danych jest prawnie dopuszczalne i niezbędne w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO do wykonania umowy zawartej z Państwem;

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych ma miejsce poza terytorium Unii Europejskiej, np. w Indiach, Brazylii, Rosji, Chinach, Szwajcarii, Singapurze lub w USA, przekazywanie danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z art. 44 RODO.

6.4 Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

powrót do spisu treści


7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Jesteśmy odpowiedzialną firmą i nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

powrót do spisu treści


8. Okres przechowywania

Co do zasady, przechowujemy Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne do świadczenia przez nas usług online i usług z tym związanych, bądź tak długo, jak jest to niezbędne w myśl dyrektyw i rozporządzeń Unii Europejskiej lub regulacji prawnych innego ustawodawcy, któremu podlega administrator danych. We wszystkich przypadkach Państwa dane osobowe są usuwane po zrealizowaniu celu, w którym zostały zebrane, za wyjątkiem danych osobowych, których będziemy potrzebowali w celu wypełnienia obowiązku prawnego (np. na mocy przepisów podatkowych i dotyczących działalności gospodarczej jesteśmy zobowiązani do przechowywania umów i faktur przez określony czas).

9. Bezpieczeństwo techniczne

SPAX International stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych, które przetwarza, przed przypadkową lub zamierzoną manipulacją, utratą, zniszczeniem lub uzyskaniem dostępu do nich przez nieuprawnione osoby. Na bieżąco aktualizujemy i usprawniamy stosowane przez nas środki bezpieczeństwa zgodnie z rozwojem technologicznym.

Ze względów bezpieczeństwa niniejsza strona wykorzystuje protokół Secure Socket Layer (SSL) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez Państwa przeglądarkę, aby zapewnić bezpieczną transmisję poufnych informacji, takich jak treść zapytania, które przesyłają Państwo do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej. Najczęściej jest to szyfrowanie 256-bitowe. Jeżeli Państwa przeglądarka nie obsługuje 256-bitowego szyfrowania, stosujemy technologię v3 128-bitową. Jeżeli dana podstrona na naszej stronie internetowej jest przekazywana w formie zaszyfrowanej, na pasku adresu przeglądarki pojawia się symbol kłódki, a początek adresu ulega zmianie z "http: //" na "https: //".

Jeśli szyfrowanie SSL jest włączone, dane, które Państwo nam przekazują, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informujemy Państwa, że transmisja danych za pośrednictwem Internetu (np. komunikacja drogą email) może mieć luki w zabezpieczeniach. Nie jest możliwe takie zabezpieczenie danych, które całkowicie wykluczałoby możliwość uzyskania dostępu do nich przez osoby trzecie.

powrót do spisu treści


10. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W przypadkach, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody uzyskanej od osoby, której dane dotyczą, podstawą prawną przetwarzania danych przez naszą firmę jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą, jak np. w przypadku, gdy odbywa się to w celu dostarczenia towarów lub świadczenia innych usług, przetwarzanie danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Ta sama podstawa prawna ma również zastosowanie do operacji przetwarzania danych, których wykonanie jest niezbędne do ustaleń poprzedzających zawarcie umowy, np. w przypadku zapytania dotyczącego naszych produktów lub usług. Jeżeli nasza firma ma obowiązek prawny przetwarzania danych osobowych, np. w myśl przepisów podatkowych, przetwarzanie danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. W niektórych, rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Może to nastąpić na przykład w sytuacji, gdy osoba odwiedzająca naszą firmę ulegnie wypadkowi i jej imię i nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje będą musiały być przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej osobie trzeciej. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. d) RODO. Przetwarzanie danych osobowych może również odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 7) RODO. Stanowi on podstawę prawną dla przetwarzania danych w przypadkach, w których żadna z powyższych podstaw prawnych nie ma zastosowania, a przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez naszą firmę lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 7) RODO, prawnie uzasadniony interes naszej firmy polega na prowadzeniu działalności gospodarczej z korzyścią dla naszych pracowników i klientów.

Przepisy prawa i postanowienia umowne dotyczące podania danych osobowych; konieczność podania danych w celu zawarcia umowy; obowiązek osoby, której dane dotyczą, podania danych osobowych; ewentualne konsekwencje odmowy podania danych

Informujemy Państwa, że przepisy prawa (np. prawo podatkowe) wymagają niekiedy podania danych osobowych. Obowiązek ten może również wynikać z postanowień umownych (np. dane umawiających się stron). W niektórych sytuacjach dokonanie operacji przetwarzania danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy. Przykładowo, osoba, której dane dotyczą, jest proszona o podanie swoich danych osobowych w momencie zawierania z nią umowy przez naszą firmę. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała tym, że umowa z tą osobą nie będzie mogła być zawarta. Przed podaniem jakichkolwiek danych przez osobę, której dane dotyczą, należy skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Z uwzględnieniem indywidualnych okoliczności, pracownik udzieli informacji, czy podanie danych osobowych w konkretnym przypadku jest wymagane na podstawie przepisów prawa czy postanowień umowy, albo czy jest niezbędne do zawarcia umowy, a także, czy w danym przypadku istnieje obowiązek podania danych osobowych, i jakie mogą być konsekwencje odmowy podania danych.

powrót do spisu treści


11. Informacja dotycząca małoletnich

Nasza oferta online nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 16. roku życia. Osoby, które nie ukończyły jeszcze 16. roku życia, nie mogą podawać swoich danych osobowych SPAX International GmbH & Co. KG bez zgody przedstawiciela ustawowego.

powrót do spisu treści


12. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo do:

 • W myśl art. 15 RODO – uzyskania informacji o Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nas. W szczególności, mogą Państwo żądać informacji dotyczących celów przetwarzania, kategorii odnośnych danych osobowych, kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanego okresu przechowywania danych osobowych, informacji o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu, informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, informacji o źródle informacji, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane przez nas, oraz informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a tam gdzie ma zastosowanie – istotnych informacji o zasadach ich podejmowania;

 • W myśl art. 16 RODO – żądania niezwłocznego sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe, oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

 • W myśl art. 17 RODO – żądania usunięcia Państwa danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do korzystania przez nas z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wywiązania się z obowiązku prawnego lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, bądź do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 • o W myśl art. 18 RODO – żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych, lub jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych, ponieważ potrzebują ich Państwo do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a nam te dane nie są już potrzebne, lub jeżeli wyrazili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO;

 • o W myśl art. 20 RODO – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które nam Państwo dostarczyli, bądź do żądania przesłania tych danych innemu administratorowi ( prawo do przenoszenia danych);

 • o W myśl art. 21 RODO – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, pod warunkiem, że sprzeciw ten wynika z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, bądź dotyczy reklamy bezpośredniej (direct mail), jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W tym drugim przypadku przysługuje Państwu ogólne prawo do wniesienia sprzeciwu, z którego mogą Państwo skorzystać bez wskazywania szczególnej sytuacji.

 • o W myśl art. 77 RODO – wniesienia skargi do organu nadzorczego. Co do zasady, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu lub miejsca pracy.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Niektóre operacje przetwarzania danych są możliwe wyłącznie po uzyskaniu od Państwa wyraźnej zgody. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Aby to zrobić, należy wysłać wiadomość email na adres: datenschutz@altenloh.com, przy czym nie są wymagane żadne szczególne warunki co do formy wiadomości. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed wycofaniem zgody.

powrót do spisu treści


13. Podmiot odpowiedzialny w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz dane kontaktowe urzędu ochrony danych osobowych

Podmiot odpowiedzialny:

SPAX International GmbH & Co. KG

Kölner Straße 71 - 77

58256 Ennepetal

Tel.: +49 2333 799-0

Adres email: datenschutz@altenloh.com

Dane kontaktowe urzędu ochrony danych osobowych:

Stefan Fischerkeller

Niemiecki Urząd Ochrony Danych Osobowych

Tel.: +49 7542 / 94921-01

email: fischerkeller@ddsk.de

powrót do spisu treści


Szukasz sprzedawcy w pobliżu?

Finden Sie ihn - mit der Händlersuche von SPAX

Biuletyn informacyjny

Newsletter

Melden Sie sich jetzt zum SPAX Newsletter an und Sie erhalten in Zukunft aktuelle Neuigkeiten zu SPAX per E-Mail.

Subskrybuj teraz

Kontakt

Kontakt

Skontaktuj si? z nami, ch?tnie odpowiemy na Twoje pytania.

Do formularza kontaktowego