Sprawy prawne


Ograniczenie odpowiedzialności
Treści tej strony internetowej zostały przygotowane z największą starannością. Oferent nie bierze odpowiedzialności za poprawność, kompletność i aktualność już istniejących treści. Treści zawarte na stronie używane są tylko na Państwa własne ryzyko. Treści oznaczone imiennie wyrażają zdanie autora, ale nie zawsze wyrażają zdanie oferenta. Z faktu użytkowania strony internetowej nie wynika, że oferent jest związany z użytkownikiem jakąkolwiek umową..

Linki zewnętrzne
Ta strona zawiera połączenia do innych stron internetowych („linki zewnętrzne“). Te strony internetowe podlegają odpowiedzialności cywilnej ich zarządcy. Oferent sprawdził przy pierwszym połączeniu z linkiem zewnętrznym obce treści, pod względem uchybień prawnych. W momencie sprawdzania nie były widoczne żadne uchybienia prawne. Oferent nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt i treści stron zewnętrznych. Umieszczenie linków zewnętrznych nie oznacza, że oferent przywłaszcza sobie treści znajdujące się na zewnętrznej stronie. Ciągła kontrola linków zewnętrznych prze oferenta nie jest możliwa bez konkretnych wskazówek uchybień prawnych. W przypadku wiedzy na temat uchybień prawnych, linki zewnętrzne będą natychmiast usunięte.

Ochrona praw autorskich i pokrewnych
Treści publikowane na tej stronie podlegają niemieckim przepisom ochrony praw autorskich i pokrewnych. Każde niezatwierdzone przez autora wykorzystanie treści z niniejszej strony wymaga wcześniejszego pisemnego pozwolenia oferenta lub obecnego posiadacza praw do nich. Dotyczy to w szczególności powielania, opracowywania, tłumaczenia, zapisywania, przetwarzania względnie odtwarzania tych treści w bazach danych lub innych mediach i systemach elektronicznych. Treści i prawa osób trzecich są przy tym oznaczone jako takie. Powielanie lub odtwarzanie poszczególnych treści lub kompletnych stron bez zezwolenia jest zabronione i podlega karze. Dozwolone jest wyłącznie tworzenie kopii i pobieranie treści do osobistego, prywatnego i niekomercyjnego użytku. Umieszczanie niniejszej strony internetowej w ramce na innej stronie jest dopuszczalne tylko za wyraźną pisemną zgodą.

Szukasz sprzedawcy w pobliżu?

Finden Sie ihn - mit der Händlersuche von SPAX

Biuletyn informacyjny

Newsletter

Melden Sie sich jetzt zum SPAX Newsletter an und Sie erhalten in Zukunft aktuelle Neuigkeiten zu SPAX per E-Mail.

Subskrybuj teraz

Kontakt

Kontakt

Skontaktuj si? z nami, ch?tnie odpowiemy na Twoje pytania.

Do formularza kontaktowego