SPAX - WE CARE

Het SPAX Duurzaamheidsprogramma:

Met SPAX gaat alles langer mee.
Zelfs onze planeet.

 

We weten dat we verantwoordelijkheid dragen voor elke stap die we zetten – voor mens en milieu. Elk individu draagt bij aan klimaatverandering en kan helpen deze vorm te geven. Vooral als bedrijf spelen we een belangrijke rol – en hebben we erkend: We kunnen het verschil maken!

We geven duurzaamheid de prioriteit die we verdienen en stellen onze acties voortdurend in vraag - als een bijdrage aan het behoud van onze planeet, als een signaal aan onze medewerkers en als een belofte aan onze klanten.

 

Ontdek nu ons duurzaamheidsverslag en ontdek wat er allemaal gebeurde bij SPAX in 2022.


We nemen een standpunt in – zo neutraal mogelijk.

 

Het Klimaatakkoord van Parijs is trendsettend voor de samenleving. We willen onze bijdrage leveren aan klimaatneutraliteit en zijn altijd op zoek naar mogelijkheden voor verbetering om broeikasgassen te verminderen. Daarbij richten we ons op de upstream en downstream activiteiten in ons bedrijf. We hebben geen directe invloed op alle activiteiten, maar we kijken waar we speelruimte zien.

Het kan ons schelen.

Toepassingsgebied 1

Alle emissies direct veroorzaakt door verbranding. Ze komen voort uit de activiteit van een bedrijf – bijvoorbeeld via machines, wagenpark, gas voor verwarming en airconditioning.

Toepassingsgebied 2

Alle indirecte emissies. Ze komen voort uit het verbruik van elektriciteit, warmte of stoom dat bedrijven kopen van nutsbedrijven - bijvoorbeeld bij het exploiteren van productiefaciliteiten en kantoorgebouwen.

Toepassingsgebied 3

Alle andere indirecte emissies in de toeleveringsketen. Ze ontstaan als gevolg van de activiteiten van een bedrijf in de waardeketen waarover het zelf geen controle heeft – bijvoorbeeld bij de levering van grondstoffen, vervoer, woon-werkverkeer en zakenreizen.


Onze doelen

 

In principe willen we het verbruik van – vooral fossiele brandstoffen – vermijden of op zijn minst in een eerste stap verminderen. Daarom werken we toe naar de volgende doelen:

Producten

Inkoop van duurzaam geproduceerde producten

Geen afval

Afval vermijden op elk niveau

Zuinigheid

Vermindering van het energieverbruik

Bescherming van het milieu

Verminder vervuiling, waterverbruik en lawaai

Processen

Effectiviteit van werk-, bedrijfs-, productie- en ontwikkelingsprocessen

Weg

Hulpbronnenefficiënte ontwikkeling


Onze maatregelen

 

LED verlichting

Op onze productieruimtes hebben we alle verlichting omgebouwd naar milieuvriendelijke LED-verlichting. In onze kantoren worden ook alleen energiebesparende plafondspots gebruikt. In minder drukbezochte ruimtes gebruiken we bewegingsmelders die automatisch het licht uitdoen als de ruimte is verlaten. Dit wordt vooral gebruikt in ruimtes die enige tijd ongebruikt zijn, zoals een shift management kantoor in productie.

Warmteterugwinning

Om onze warmwaterbehoeften voor de productie in Ennepetal te ondersteunen, hebben we geïnvesteerd in nieuwe luchtcompressoren. Het grootste deel van de energie die wordt gebruikt bij de opwekking van perslucht wordt omgezet in gecomprimeerde warmte die kan worden gebruikt: de teruggewonnen energie wordt gebruikt om onze gebouwen te verwarmen, huishoudelijk water en onze industriële processen te verwarmen.

Ecologische reiniging

In de hardmakerij van onze productie hebben we de processen van intermediaire wassystemen in de warmtebehandeling van onze schroeven verbeterd. Waar onze schroeven voorheen tussen het hard- en onthardingsproces op 70°C werden gewassen, konden we dankzij een nieuw reinigingssysteem de temperatuur verlagen tot 35°C met hetzelfde wasresultaat – met een gelijkwaardig wasresultaat. Dit bespaart ons niet alleen veel energie, maar ook veel water, omdat we ook verdampingsverliezen hebben vermeden.

Milieu

Al in 2017 hebben we een duurzaam milieumanagementsysteem opgezet volgens DIN EN ISO 14001. Dit verplicht ons om onze operationele processen voortdurend te herzien op basis van milieubeschermingsaspecten: we optimaliseren voortdurend de operationele milieubescherming, identificeren kansen en risico's en verminderen milieurisico's. Door consequent te voldoen aan de richtlijnen voor milieubescherming, maken we onze ecologische verantwoordelijkheid waar.

E-mobiliteit

Als milieubewust bedrijf zetten we ons wagenpark om naar e-mobiliteit: sinds 2020 hebben we het aandeel elektrische en hybride voertuigen verhoogd van 7 procent naar 31 procent – en zullen we dit aandeel blijven uitbreiden. We hebben ook onze eigen intelligente laadinfrastructuur opgezet: we kunnen onze voertuigen zelf opladen bij 28 laadpunten. Het efficiënte laadbeheer zorgt ervoor dat de totale stroom tijdens het laden niet wordt overschreden en intelligent wordt verdeeld.

Energie-efficiëntie

Sinds 2014 zijn we gecertificeerd volgens energiemanagement volgens DIN ISO 50001 en verbeteren we voortdurend onze energie-efficiëntie. We hebben ons besparingspotentieel geïdentificeerd en optimaliseren dit in een doorlopend proces. We registreerden het energieverbruik in ons bedrijf en evalueerden het op efficiëntie. Hieruit hebben we technische, strategische en organisatorische maatregelen ontwikkeld om onze energie-efficiëntie te verbeteren.

Nieuwe concepten

We hebben een concept ontwikkeld voor de klimaatneutrale exploitatie van ons administratiegebouw in Gevelsberg. Het gaat hierbij om het gebruik van groene stroom, de toevoeging van fotovoltaïsche energie inclusief opslag, maar ook om de deelname aan windenergie en biogas als compensatie voor verbruikte elektriciteit. Onze hoofdlocatie in Ennepetal wordt momenteel opnieuw geïsoleerd en ramen en gevels zijn al vervangen om het energieverbruik te verminderen. Om het verbruik van zoet water te verminderen, werd adiabatische koeling geïnstalleerd.

Actuator-native verpakking

Om plastic afval te vermijden en voor een beter ecologisch evenwicht in de verpakkingsproductie, zijn we begonnen met het omzetten van de verpakking van onze producten naar milieuvriendelijke alternatieven: onze professionele verpakkingen zijn gemaakt van volledig recyclebare kartonnen dozen en we gebruiken geen plastic als verpakkingsmateriaal. Ook retailverpakkingen worden geleidelijk omgezet naar milieuvriendelijke alternatieven.

Zeehond

Alle papierproducten die we bij SPAX produceren – zoals kartonnen verpakkingen, catalogi, flyers en brochures – zijn FSC/PEFC gecertificeerd. Zo zorgen we ervoor dat het papier afkomstig is van economisch, sociaal en ecologisch duurzaam bosbeheer. Met de certificeringen zorgen we voor de verplichting van bosbouwbedrijven om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, om de arbeidsomstandigheden te handhaven of te verbeteren, om inheemse volkeren te beschermen en om een lage impact op het milieu te hebben.

Wij zijn er voor u!

Heeft u vragen die alleen persoonlijk beantwoord kunnen worden?
 

+49 2333 799-0
 

Of gebruik onze contactpagina