Gegevensbescherming

  1. Kennisgeving inzake privacy en gegevensbescherming

   Bedankt voor uw bezoek aan onze website en uw belangstelling voor ons bedrijf en onze producten. De bescherming van uw persoonsgegevens is erg belangrijk voor ons. SPAX International GmbH & Co. KG (hierna "SPAX", "SPAX International", "wij/we" of "ons/onze") hecht veel belang aan de beveiliging van gebruikersgegevens en de naleving van de regelgeving inzake gegevensbescherming.

   Webpagina's van SPAX bevatten mogelijk links naar websites van andere aanbieders die niet onder dit privacybeleid vallen. Wij zijn niet op de hoogte van en hebben geen invloed op welke gegevens de beheerders van deze pagina's mogelijk verzamelen. Informatie daarover is terug te vinden in kennisgevingen over gegevensbescherming op de respectievelijke websites.

   Het doel van dit document is u nauwgezet te informeren over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen.

   1. Definities

    De Privacykennisgeving is gebaseerd op de begrippen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

    • Onder „ persoonsgegevens“ wordt verstaan alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de „ betrokkene“) (Artikel 4, lid 1 AVG). Onder uw persoonsgegevens vallen onder andere uw stamgegevens (voor- en achternaam, adres en geboortedatum), uw contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres), uw facturatiegegevens (bankgegevens) en nog veel meer.

    • Onder „ verwerking“ wordt verstaan elk proces dat wordt uitgevoerd, al dan niet via geautomatiseerde procedures, of een dergelijk proces met betrekking tot persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, hardop voorlezen, opzoeken, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze voorbereiden, matchen of koppelen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

    • Onder „ betrokkene“ wordt verstaan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door een verwerkingsverantwoordelijke.

    • Onder „ verwerkingsverantwoordelijke“ wordt verstaan een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het EU-recht of het recht van de lidstaten worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.

    • Onder „ verwerker“ wordt verstaan een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

    • Onder „ ontvanger“ wordt verstaan een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzondere overeenkomst overeenkomstig het EU-recht of het nationale recht gelden echter niet als ontvangers.

    • Onder „ derde“ wordt verstaan een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, anders dan de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

    • Onder „ toestemming“ wordt verstaan elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.

   1. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

    Onze internetpagina's kunnen in principe worden gebruikt zonder dat u daarvoor persoonsgegevens hoeft te verstrekken. Als u echter via onze website gebruik wilt maken van speciale diensten van ons bedrijf kan het nodig zijn daarvoor uw persoonsgegevens te verwerken. Als het nodig is persoonsgegevens te verwerken en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking vragen we doorgaans toestemming van de betrokkene.

  1. Doel van de verzameling; categorie van de gegevens; rechtsgrond voor de verwerking

   1. Anonieme gegevensverzameling

  U kunt onze site bezoeken zonder actief informatie over uzelf te verstrekken. We slaan echter bij elk bezoek aan de website automatisch het IP-adres op van de computer die daarvoor wordt gebruikt (logbestanden server), zoals de naam van uw internetprovider, het gebruikte besturingssysteem, de website waarvandaan u ons bezoekt, de datum en duur van het bezoek of de naam van het gevraagde bestand, en om veiligheidsredenen, bijvoorbeeld om aanvallen op onze webpagina's te detecteren, gedurende een periode van 7 dagen. Deze gegevens worden uitsluitend beoordeeld met het doel onze dienstverlening te verbeteren en er kunnen uit deze gegevens geen conclusies over u worden getrokken. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1 AVG. We verwerken en gebruiken de gegevens voor de volgende doeleinden: 1. het voorzien van webpagina's van SPAX, 2. het verbeteren van onze webpagina's en 3. het voorkomen en opsporen van fouten/storingen en misbruik van de webpagina's. We passen dit soort gegevensverwerking toe om te kunnen voldoen aan de SPAX-gebruiksovereenkomst voor websites of wanneer we een gerechtvaardigd belang hebben om de functionaliteit en de juiste werking van de website van SPAX te waarborgen en om de webpagina's aan te passen aan de behoeften van gebruikers.

   1. Tracking via cookies

  functies mogelijk te maken, gebruiken wij zogenaamde cookies op onze pagina's. Dit is een standaard internettechnologie die wordt gebruikt voor het opslaan en ophalen van aanmeldings- en andere gebruiksinformatie voor iedereen die gebruik maakt van de website van SPAX. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen waarmee gebruikersvoorkeuren kunnen worden bijgehouden, waardoor onze webpagina's kunnen worden weergegeven in een formaat dat is afgestemd op uw apparaat. Bepaalde cookies die we gebruiken, worden aan het einde van de browsersessie verwijderd, dat wil zeggen na het sluiten van uw browser (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan en stellen ons of onze partners in staat uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek (de zogenaamde permanente cookies).

  U kunt uw browser zo instellen dat u ervan op de hoogte bent dat er cookies worden geïnstalleerd en zelf kunt beslissen of u deze accepteert of weigert in specifieke gevallen of in het algemeen. Het is ook mogelijk om de cookies vervolgens te verwijderen en daarmee de gegevens die door websites op uw computer zijn opgeslagen, te wissen. Instructies hiervoor zijn gemakkelijk te vinden op internet. Het uitschakelen van cookies kan enige beperking van de functionaliteit van SPAX-webpagina's tot gevolg hebben.

   1. Gebruik van Google Analytics

  Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalyseservice Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde „ Cookies“, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website geanalyseerd kan worden. De informatie die door de cookies wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website (waaronder uw IP-adres) wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten voor websitebeheerders over de website-activiteit samen te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google zendt deze informatie ook door aan derden indien wettelijk vereist of als derden deze gegevens namens Google verwerken.

  Voorkomen dat cookies worden geïnstalleerd

  U kunt voorkomen dat cookies worden geïnstalleerd door uw browsersoftware op de juiste manier in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van gegevens over u door Google op de wijze en voor de doeleinden als hierboven uiteengezet.

  IP-anonimisering

  We hebben de functie IP-anonimisering op deze website geactiveerd. Dit heeft tot gevolg dat uw IP-adres voorafgaand aan verzending naar de Verenigde Staten wordt ingekort door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of door andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

  Verzet tegen het verzamelen van gegevens

  Als u niet wilt dat Google gegevens van uw browser ontvangt wanneer u webpagina's bezoekt, kunt u zich via de volgende link afmelden voor Google Analytics: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de . Met deze invoegtoepassing kan de browser de analysecode niet opvragen, zodat Google geen gegevens ontvangt wanneer de pagina wordt geopend. Deze invoegtoepassing is alleen beschikbaar voor Internet Explorer 7 en 8, Firefox 3.x en Chrome. Volgens Google blokkeert de browser het Google Analytics-script na de installatie. Ga voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en privacy naar http://www.google.com/analytics/terms/de.html of http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html .

  Houd er rekening mee dat op deze website Google Analytics is uitgebreid met de code „ gat.anonymizeIp“ om geanonimiseerde verzameling van IP-adressen te garanderen (zogenaamde IP-masking).

  Demografische gegevens in Google Analytics

  Deze website maakt gebruik van de „ demografiefunctie” van Google Analytics. Daardoor kunnen rapporten worden geproduceerd met verklaringen over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden toegewezen. U kunt deze functie op elk gewenst moment uitschakelen via de advertentie-instellingen in uw Google-account, of het verzamelen van gegevens door Google Analytics volledig verbieden door het volgen van de stappen in onderdeel „ Verzetten tegen gegevensverzameling”.

   1. Google Maps gebruiken

  We gebruiken Google Maps om kaarten weer te geven en om routekaarten te maken. Google Maps wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

  Door deze website te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, verwerken en gebruiken door Google, haar agenten of derden, van de door u verzamelde en ingevoerde gegevens.

  De gebruiksvoorwaarden van Google Maps zijn te vinden op: https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html .

  U kunt gedetailleerde informatie vinden in het Privacycentrum van google.de: Transparantie en keuzes, evenals privacybeleid onder https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de .

   1. Gebruik van sociale media

     1. Gebruik van Facebook

  Onze webpagina's bevatten functies van de dienst Facebook. Aanbieder is Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS. Wanneer u onze pagina's bezoekt, maakt de link een rechtstreekse koppeling tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat u onze site hebt bezocht met uw IP-adres. Als u bent aangemeld bij uw Facebook-account en op de Facebook-knop „ Vind ik leuk” klikt , kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Facebook-profiel. Op die manier kan Facebook het bezoek aan onze pagina's toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij, als aanbieder van de webpagina's, niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens en hoe Facebook deze gebruikt. Verdere informatie is te vinden in het privacybeleid van Facebook op https://de-de.facebook.com/policy.php .

  Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze pagina's koppelt aan uw Facebook-gebruikersaccount, meldt u zich af bij uw Facebook-gebruikersaccount.

     1. Gebruik van Twitter

  Onze webpagina's bevatten functies van de dienst Twitter. Deze functies zijn beschikbaar via Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Door Twitter en de functie „ Retweet” te gebruiken, worden de webpagina's die u bezoekt, gekoppeld aan uw Twitter-account en gedeeld met andere gebruikers. Deze gegevens worden ook verzonden naar Twitter. Wij wijzen u erop dat wij, als aanbieder van de webpagina's, niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens en hoe Twitter deze gebruikt. Bekijk voor meer informatie het privacybeleid van Twitter op https://twitter.com/privacy. U kunt uw privacy-instellingen op Twitter wijzigen via de accountinstellingen op: https://twitter.com/account/settings.

     1. Gebruik van XING

  Onze webpagina's bevatten functies van het netwerk XING. Aanbieder is de XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland. Telkens wanneer u een van onze sites met XING-functies bezoekt, wordt er verbinding gemaakt met XING-servers. Voor zover ons bekend, worden er geen persoonsgegevens opgeslagen. Er worden met name geen IP-adressen opgeslagen en het gebruiksgedrag wordt niet geëvalueerd. Verdere informatie over gegevensbescherming en de XING Share-knop vindt u in het privacybeleid van XING op: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection .

     1. Gebruik van YouTube

  Onze webpagina's bevatten functies van de dienst YouTube van Google. Exploitant is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Wanneer u een van onze sites bezoekt waarop YouTube is geactiveerd, wordt u verbonden met de servers van YouTube. Daardoor weet de YouTube-server welke van onze pagina's u hebt bezocht.

  Als u bent aangemeld bij uw YouTube-account, kunt u met YouTube uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel koppelen. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account.

  Raadpleeg het privacybeleid van YouTube voor meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy .

     1. Gebruik van Instagram

  Onze webpagina's bevatten functies van de dienst Instagram. Deze functies worden geleverd door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS. Als u bent aangemeld op uw Instagram-account kunt u de inhoud van onze pagina's aan uw Instagram-profiel koppelen door op de knop Instagram te klikken. Op die manier kan Instagram het bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij, als aanbieder van de webpagina's, geen informatie ontvangen over de inhoud van de verzonden gegevens en hoe Instagram deze gebruikt. Raadpleeg het Privacybeleid van Instagram voor meer informatie: https://instagram.com/about/legal/privacy/ .

   1. Registratie op de website

  U kunt zich registreren op onze website. Het doel van registratie is om de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die alleen aangeboden kunnen worden aan geregistreerde gebruikers vanwege de aard van de betreffende inhoud of dienst. In deze gevallen verzamelen we de volgende gegevens: Aanhef, voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres en land. De informatie in velden die als verplicht zijn gemarkeerd, zijn noodzakelijk voor de registratie; de overige gegevens zijn vrijwillig en kunnen op elk moment worden ingetrokken.

  Door u te registreren op onze website, worden het IP-adres dat door de internetprovider (ISP) aan u, de gebruiker, is toegewezen en de datum en tijd van registratie opgeslagen. Het opslaan van deze gegevens gebeurt met het idee dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en, indien nodig, het mogelijk maakt om eventuele criminaliteit aan het licht te brengen. In die zin is het opslaan van deze gegevens noodzakelijk voor onze bescherming. Deze gegevens worden nooit met derden gedeeld, tenzij het wettelijk verplicht is deze door te geven of te verstrekken aan rechtshandhavingsinstanties.

  Na registratie kunnen gebruikers de persoonsgegevens die voor de registratie ingevoerd werden op elk gewenst moment wijzigen of volledig uit onze database laten verwijderen, tenzij we wettelijk verplicht zijn de betreffende gegevens op te slaan.

   1. Contact / Aanvraag

  U kunt ons op onze site vragen stellen via het contactformulier. Als u het contactformulier gebruikt, worden de gegevens die u invoert (inhoud van uw verzoek, onderwerp van uw aanvraag en datum, gebied), waaronder uw specifieke contactgegevens (naam, voornaam, adres, land en e-mail), opgeslagen om uw aanvraag te verwerken en in het geval er vervolgvragen zijn. Wij delen deze informatie niet zonder uw toestemming. De rechtsgrond voor het verzamelen en verwerken van gegevens is artikel 6, lid 1 AVG.

  Wij bewaren de gegevens die u invult in het contactformulier tot u ons vraagt deze te verwijderen, of u uw toestemming om deze te bewaren, intrekt, of het doel voor de gegevensopslag niet langer geldig is (bijvoorbeeld na afronding van uw aanvraag). Verplichte wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onverminderd van kracht.

   1. Contact via e-mail

  Als u ons vragen of informatie per e-mail stuurt, bestaan uw gegevens (e-mailadres, inhoud van uw e-mail, onderwerp van uw e-mail en datum) uit uw contactgegevens (naam, voornaam, telefoonnummer, adres) om uw aanvraag te kunnen verwerken en in het geval er vervolgvragen zijn. Wij delen deze informatie niet zonder uw toestemming. De rechtsgrond voor het verzamelen en verwerken van gegevens is artikel 6, lid 1 AVG.

  De gebruiker moet zich ervan bewust zijn dat er tijdens het verzenden mogelijk zonder toestemming of ongemerkt e-mails worden gelezen of gewijzigd. SPAX International gebruikt software voor het filteren van ongewenste e-mails (spamfilters). Het spamfilter kan bepaalde functies in een e-mail ten onrechte als spam identificeren en vervolgens afwijzen.

  Wij bewaren de door u ingevoerde gegevens tot u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming om deze te bewaren, intrekt, of het doel voor de gegevensopslag niet langer bestaat (bijvoorbeeld na afronding van uw aanvraag). Verplichte wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onverminderd van kracht.

   1. Abonnement op onze nieuwsbrief

  U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief van ons bedrijf bij een bezoek aan onze website. We gebruiken de nieuwsbrief om onze klanten en zakelijke partners met regelmaat te informeren over producten van het bedrijf. Daarvoor hebben we een geldig e-mailadres van u nodig, alsook informatie waarmee we kunnen vaststellen dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en om akkoord te gaan met het ontvangen van de nieuwsbrief. Er worden geen andere gegevens verzameld, tenzij u deze vrijwillig verstrekt. Om juridische redenen wordt de eerste keer een e-mail ter bevestiging verzonden naar het e-mailadres dat door de betrokkene is ingevoerd via de dubbele opt-inprocedure. We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de nieuwsbrief en delen deze niet met derden. De rechtsgrond voor het verzamelen en verwerken van gegevens is artikel 6, lid 1 AVG.

  Wanneer u zich registreert voor de nieuwsbrief, slaan we ook het IP-adres op van het computersysteem dat u gebruikt op het moment van registratie, evenals de door de internetprovider (ISP) toegewezen datum en tijd van registratie. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om (eventueel) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip te kunnen opvolgen en is daarom een maatregel om ons bedrijf te beschermen.

  De toestemming om uw gegevens en e-mailadres te bewaren en voor toezending van de nieuwsbrief kan op elk moment worden ingetrokken, bijvoorbeeld via de link „ afmelden“ in elke nieuwsbrief. Uw intrekking heeft geen invloed op de wettigheid van de gegevensverwerking die al heeft plaatsgevonden.

  We slaan de gegevens die u aan ons hebt verstrekt op met het doel het ontvangen van de nieuwsbrief tot u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, waarna deze worden verwijderd.

   1. Gedeelte Loopbaan/Online solliciteren

  U kunt op onze website het gedeelte Loopbaan gebruiken en/of via de website een sollicitatie mailen. De persoonsgegevens (stamgegevens, contactgegevens, talenkennis, loopbaangeschiedenis, kwalificaties, ervaring en bijlagen zoals begeleidende brief, CV, certificaten, enz.) van sollicitanten worden verzameld en verwerkt voor het doorlopen van om de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook elektronisch geschieden. Dit is met name het geval als een sollicitant de betreffende sollicitatiedocumenten naar de verantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke stuurt, bijvoorbeeld per e-mail of via een formulier op de website. Indien de verwerkingsverantwoordelijke een arbeidsovereenkomst met de sollicitant aangaat, worden de doorgezonden gegevens opgeslagen om de arbeidsverhouding overeenkomstig de wet te kunnen afhandelen. Indien de verwerkingsverantwoordelijke geen arbeidsovereenkomst met de sollicitant aangaat, worden de sollicitatiedocumenten zes maanden nadat de sollicitant op de hoogte is gesteld van het besluit tot afwijzing, verwijderd tenzij verwijdering andere gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke in het gedrang brengt. Een ander gerechtvaardigd belang zou in een dergelijk geval bijvoorbeeld bewijslast zijn in een procedure op grond van de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB). De rechtsgrond voor het verzamelen en verwerken van gegevens is artikel 6, lid 1 AVG.

   1. Gegevens over weddenschappen - voorschriften 2018 onder art. 13 AVG

  De voorschriften inzake gegevens kunnen hier als PDF worden gedownload:
  Duits - 2018-05-04 Spax-Altenloh Informationspflichten Art. 13 DSGVO Tippspiel [PDF , ~220 KB]

  De verplichtingen tot kennisgeving krachtens art. 13 AVG kunnen hier als PDF worden gedownload:
  Engels - 2018-05-04 Spax-Altenloh Information duties under Art. 13 GDPR [PDF , ~316 KB]

  1. Doorzenden van de gegevens

   1. Intern doorzenden, binnen SPAX International

  Wij verzenden uw gegevens intern naar de administratie, human resources, ondernemingsraad en loonadministratie om te voldoen aan onze contractuele of wettelijke verplichtingen. Uw gegevens worden uitsluitend doorgegeven of verstrekt voor zover noodzakelijk voor dit doel in overeenstemming met de betreffende voorschriften voor gegevensbescherming.

   1. Doorzenden binnen de groep

  SPAX International is een wereldwijd actief bedrijf, gevestigd in Duitsland. De gegevens die u aan ons verstrekt, worden opgeslagen in onze gecentraliseerde klantendatabase in Duitsland en worden voor administratieve doeleinden binnen de groep gedeeld. Als gegevens binnen de groep worden uitgewisseld, wordt dit gedaan ter uitvoering van een overeenkomst of als voorwaarde voor gebruik voor de webpagina's. Er kan daarnaast een belang bestaan om deze informatie te delen voor interne, administratieve doeleinden. Als de verwerking van uw gegevens buiten Europa plaatsvindt, bijvoorbeeld in India, Brazilië, Rusland, China, Zwitserland, Singapore of de VS, vindt de overdracht plaats in overeenstemming met alle geldige wetgeving voor gegevensbescherming en, in het bijzonder, in overeenstemming met art. 44 f. AVG.

   1. Doorzenden aan derden

  We zenden uw gegevens door aan bepaalde derden om applicaties en diensten te kunnen leveren (zogenaamde „ orderprocessors“) die externe diensten aan ons leveren. Dit zijn bijvoorbeeld nieuwsbriefdiensten, IT-dienstverleners, belastingkantoren, enz. Het doorzenden aan andere derden kan daarnaast plaatsvinden om te kunnen voldoen aan onze verplichtingen (autoriteiten, banken, socialezekerheidsinstellingen, enz.). Derden verwerken de gegevens uitsluitend volgens onze instructies en mogen deze gegevens niet gebruiken voor eigen commerciële doeleinden die niet stroken met de overeengekomen doeleinden.

  We moeten persoonsgegevens vrijgeven als we daartoe verplicht zijn in het kader van een lopende gerechtelijke procedure, een rechterlijk bevel, krachtens de wet of onder toepasselijke wetgeving (artikel 6, lid 1, onder f) AVG).

  We delen uw persoonsgegevens alleen met derden als:

  • u uitdrukkelijke toestemming daarvoor hebt gegeven op grond van art. 6 (1)(1)(a) AVG;

  • delen wordt vereist voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen onder art. 6 (1)(1)(f) AVG en er geen reden is om aan te nemen dat u een gerechtvaardigd belang hebt bij het niet verstrekken van uw gegevens;

  • er een wettelijke verplichting bestaat tot delen onder art. 6 (1)(1)(c) AVG; en

  • het wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is onder art. 6 (1)(1)(b) AVG om een contractuele relatie met u aan te gaan.

  Als de verwerking van uw gegevens buiten Europa plaatsvindt, bijvoorbeeld in India, Brazilië, Rusland, China, Zwitserland, Singapore of de VS, vindt de overdracht plaats in overeenstemming met alle geldige wetgeving voor gegevensbescherming en, in het bijzonder, in overeenstemming met art. 44 f. AVG.

   1. Doorzending aan een derde land of internationale organisatie

  Gegevens worden niet doorgezonden aan een derde land of een internationale organisatie.

  1. Overige verplichtingen voor het in kennis stellen

   1. Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering

  Als verantwoordelijk bedrijf onthouden we ons van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

  1. Laatste onderdeel van de privacyverklaring

   1. Duur van opslag

  In principe bewaren wij uw gegevens zo lang als nodig is om onze online dienst en aanverwante diensten te kunnen leveren, of zolang als vereist volgens de Europese richtlijnen en voorschriften of de wet- of regelgeving van een andere wetgever waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen. In alle andere gevallen wissen we uw persoonsgegevens nadat de reden waarvoor deze werden verzameld niet meer bestaat, met uitzondering van gegevens die we mogelijk moeten bewaren om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen (we hebben die bewaarplicht bijvoorbeeld voor belasting- en bedrijfsdoeleinden, zoals overeenkomsten en de plicht facturen gedurende een bepaalde periode te bewaren).

   1. Technische beveiliging

  SPAX International heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de door ons beheerde gegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen, zij het opzettelijk of onopzettelijk. We werken onze beveiligingsmaatregelen voortdurend bij en verbeteren deze in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

  Deze site maakt gebruik van Secure Socket Layer (SSL)-codering in combinatie met het hoogste coderingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund voor veiligheidsdoeleinden en om doorzending van gevoelige inhoud te beschermen, zoals aanvragen die u ons als exploitant stuurt. Dit is meestal een 256-bits codering. Als uw browser geen 256-bits codering ondersteunt, gebruiken we 128-bits v3-technologie. U kunt zien of een afzonderlijke pagina van onze website in gecodeerde vorm wordt verzonden door het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http: //" in "https: //" en in het symbool met het hangslotje in uw browserregel.

  Als SSL-codering is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u aan ons verstrekt niet door derden worden gelezen.

  We informeren u dat gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld voor communicatie via e-mail) een beveiligingslek kan hebben. Het is niet mogelijk om de gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

   1. Rechtsgrond voor de verwerking

  Art. 6 (I)(a) AVG is de rechtsgrond van ons bedrijf voor verwerkingsactiviteiten waarbij we toestemming verkrijgen voor een bepaald verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor het aangaan van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingsactiviteiten die noodzakelijk zijn om goederen te leveren of andere diensten of retourdiensten te verlenen, moet de verwerking gebaseerd zijn op art. 6 (I)(b) AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingsactiviteiten die noodzakelijk zijn om precontractuele maatregelen te treffen, bijvoorbeeld als er vragen zijn met betrekking tot onze producten of diensten. Als ons bedrijf de wettelijke verplichting heeft persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld om te kunnen voldoen aan belastingplichten, is de verwerking gebaseerd op art. 6 (I)(c) AVG. In zeldzame gevallen kan het nodig zijn persoonsgegevens te verwerken voor de bescherming van een belang dat voor het leven van de betrokkene of dat van een andere natuurlijke persoon essentieel is. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker aan ons bedrijf gewond raakt en zijn of haar naam, leeftijd, informatie over de zorgverzekering of andere essentiële informatie moet worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde. In dat geval zou de verwerking gebaseerd zijn op art. 6 (I)(d) AVG. Ten slotte kan verwerking worden gebaseerd op art. 6 (I)(f) AVG. Dit is de rechtsgrond voor verwerkingen die niet onder een van de bovenstaande rechtsgronden vallen wanneer verwerking nodig is om de gerechtvaardigde belangen van onze onderneming of een derde te beschermen, mits de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen. Als de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op art. 6 (I)(f) AVG is ons gerechtvaardigde belang ons bedrijf uit te oefenen in het belang van al onze medewerkers en onze klanten.

   1. Wettelijke of contractuele bepalingen voor het opstellen van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aangaan van de overeenkomst; verplichting van de betrokkene tot het verstrekken van de persoonsgegevens; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking

  Wij delen u hierbij mee dat het deels wettelijk verplicht is (bijv. om aan belastingregelgeving te voldoen) om persoonsgegevens te verstrekken, en dat het daarnaast kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bijv. gegevens van de partijen bij de overeenkomst). Er kan zo nu en dan van een persoon verlangd worden dat hij of zij persoonsgegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt om een overeenkomst te kunnen aangaan. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht ons persoonsgegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf een overeenkomst met hem of haar aangaat. Indien de persoonsgegevens niet worden verstrekt zou dat tot gevolg kunnen hebben dat een overeenkomst met de betrokkene niet kan worden voltooid. Voordat de persoonsgegevens door de betrokkene worden samengesteld, moet de betrokkene contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal deze persoon desgevallend informeren of het verstrekken van persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk om de overeenkomst te kunnen aangaan, of er een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn als de persoonsgegevens niet worden verstrekt.

   1. Kennisgeving met betrekking tot minderjarigen

  Deze online aanbieding is niet bedoeld voor kinderen onder de 16 jaar. Personen die nog niet de leeftijd van 16 hebben bereikt, hebben geen toestemming voor het delen van persoonsgegevens met SPAX International GmbH & Co. KG zonder toestemming van een ouder of voogd.

   1. Rechten van betrokkenen

  U hebt het recht:

  • krachtens art. 15 AVG, om informatie op te vragen over uw persoonsgegevens die door ons zijn verwerkt. om met name informatie op te vragen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode, het recht op rectificatie, wissen, beperking van verwerking, het recht om bezwaar te maken, de bron van uw gegevens als deze niet door ons zijn verzameld en het bestaanvan geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering en, waar van toepassing, nuttige informatie over de gegevens;

  • ons krachtens art. 16 AVG te verzoeken onjuiste door ons opgeslagen gegevens onverwijld te corrigeren of te vervolledigen;

  • krachtens art. 17 AVG te eisen dat wij de persoonsgegevens die wij over u bewaren wissen, mits de gegevens worden verwerkt voor het uitoefenen van ons recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor het nakomen van een wettelijke verplichting, of noodzakelijk is om redenen van algemeen belang of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

  • om krachtens art. 18 AVG beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen, voor zover de juistheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is maar u wissing daarvan afwijst en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking onder art. 21 AVG;

  • om krachtens art. 20 AVG de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen of te verzoeken deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen ( Overdraagbaarheid van gegevens);

  • om krachtens art. 21 AVG bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, op voorwaarde dat er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie of het bezwaar gericht is aan direct mail indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met art. 6 (1)(1)(f) AVG. In het laatste geval hebt u een algemeen recht van bezwaar, dat door ons wordt geïmplementeerd zonder een specifieke situatie aan te geven;

  • om krachtens art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit op uw gebruikelijke woon- of werkplek.

   1. Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

  Bepaalde vormen van gegevensverwerking zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U hebt de mogelijkheid uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Stuur hiervoor een informeel bericht per e-mail naar datenschutz@altenloh.com. De wettigheid van de gegevensverwerking tot het moment dat de intrekking van kracht wordt, blijft onveranderd door de intrekking.

   1. Verantwoordelijk kantoor en contactgegevens van het externe bureau voor gegevensbescherming

  Verantwoordelijk kantoor:

  SPAX International GmbH & Co. KG

  Kölner Straße 71 - 77

  58256 Ennepetal

  Tel.: +49 2333 799-0

  E-Mail: datenschutz@altenloh.com

  Contactgegevens van de externe functionaris voor gegevensbescherming:

  Stefan Fischerkeller

  Deutsche Datenschutzkanzlei

  Tel.: +49 7542 / 94921-01

  E-Mail: fischerkeller@ddsk.de

U zoekt een handelaar in uw omgeving?

Vind hem met de functie “zoek handelaar” van SPAX

Nieuwsbrief

Newsletter

Melden Sie sich jetzt zum SPAX Newsletter an und Sie erhalten in Zukunft aktuelle Neuigkeiten zu SPAX per E-Mail.

Nu abonneren

Contact

Kontakt

Nehmen Sie mit uns Kontakt aus.
Gerne beantworten wir Ihre Fragen.

Contactformulier