Gegevensbescherming

SPAX International neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en houdt zich strikt aan de regels van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Persoonsgegevens worden op deze website alleen voor technische doeleinden verzameld. In geen geval zullen de verzamelde gegevens worden verkocht of anderszins worden overgedragen aan derden.

Gegevensverwerking op deze website

SPAX International verzamelt en slaat logbestandinformatie die uw browser naar ons stuurt automatisch op zijn server op. Dit zijn:

  • Browsertype/-versie
  • het gebruikte besturingssysteem
  • Referrer URL (de eerder bezochte pagina)
  • Hostnaam van de computer die zich toegang verschaft (IP-adres)
  • Tijdstip van de serveraanvraag

Deze gegevens kunnen door SPAX International niet tot een specifiek individu worden herleid. Een compilatie van deze gegevens met andere gegevensbronnen wordt niet gemaakt, de gegevens zullen na een statistische evaluatie gewist worden.

Bescherming van uw persoonlijke gegevens

SPAX International beschermt uw persoonsgegevens tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring en zorgt ervoor dat de persoonsgegevens die u op de server opslaat, in een gecontroleerde en veilige omgeving bevinden, waar ze beschermd zijn tegen ongemachtigde toegang en openbaring.

Delen van uw gegevens

SPAX International SPAX International GmbH & Co. KG deelt uw persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de afwikkeling van de dienstverlening. De gegevensoverdracht blijft echter beperkt tot het noodzakelijke minimum. Voor zover SPAX International echter door de wet of aan de hand van een rechterlijke uitspraak daartoe verplicht wordt, zullen wij uw gegevens uitsluitend overdragen aan geautoriseerde overheidsinstellingen en autoriteiten.

Wijziging van dit privacybeleid

SPAX International behoudt zich het recht voor om deze veiligheids- en gegevensbeschermingsmaatregelen te wijzigen, indien dit noodzakelijk is als gevolg van de technologische ontwikkeling. In deze gevallen zullen wij ons privacybeleid dan ook dienovereenkomstig aanpassen. Lees daarom de meest recente versie van onze privacyverklaring.

Externe Links

Deze website bevat links naar websites van derden ("externe links"). Deze websites vallen onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende exploitanten. De aanbieder heeft de externe links bij de eerste verlinking naar externe inhoud gecontroleerd op eventuele wettelijke overtredingen. Op dat moment waren er geen wettelijke overtredingen evident. De aanbieder heeft geen enkele invloed op de actuele en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina's. Het opnemen van externe links betekent niet dat de inhoud achter die verwijzing of link de opvatting van de aanbieder weerspiegelt. Een permanente controle van externe links is voor de aanbieder zonder concrete aanwijzingen op wettelijke overtredingen redelijkerwijs niet te doen. In het geval dat wij op de hoogte gesteld worden van wettelijke overtredingen, zullen dergelijke externe links echter direct verwijderd worden.

Cookies

De website maakt gebruik van zogenaamde cookies op verschillende plaatsen. Ze dienen ertoe om onze dienst nog gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer en die door uw browser opgeslagen worden. Het grootste deel van de cookies die wij gebruiken zijn zogenoemde "session cookies". Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen.

Statistische analyse

Recht op informatie

U heeft te allen tijde het recht om informatie te ontvangen met betrekking tot uw door ons verzamelde persoonlijke gegevens, hun herkomst en de bestemming en het doel van de gegevensverwerking. Informatie over de opgeslagen gegevens kunnen worden opgevraagd onder info@spax.com.

Meer informatie

Uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Daarom zullen wij u te allen tijde graag te woord staan over uw vragen omtrent de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Mocht u vragen hebben die niet worden beantwoord door deze privacyverklaring of als u meer informatie wenst te ontvangen over een bepaald punt, kunt u per e-mail contact opnemen met info@spax.com